1 MAART 2011

Middels deze eerste nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het Hilversum Business Centre.

Website

Via de website kunt u bij de “bedrijven binnen HBC” op de hoogte blijven ten aanzien van zittende en nieuwe bedrijven binnen het Hilversum Business Centre. Momenteel hebben zich reeds15 bedrijven gevestigd binnen het HBC.

Maandelijkse meeting / borrel

Uit veler verzoek is gebleken dat er behoefte is aan een maandelijkse meeting / borrel. Afgelopen vrijdag is er een spontane borrel gehouden in de vergaderruimte van NedVast. Een eerste geplande borrel willen wij houden op donderdag 31 maart a.s. om 16.00 u. in de vergaderruimte van NedVast (3e verdieping kamer eind van de gang). Wij zullen voor de nodige (fris) drank(en) en versnaperingen zorgdragen en hopen dat kunt komen. Zet deze datum alvast maar in uw agenda.

Toekomstige huurders

  • VMBO School: Het ligt in de planning dat er vanaf 1 april a.s., zich een VMBO School – productief leren zich zal vestigen binnen ons pand aan de Zeverijnstraat. De school krijgt een eigen entree welke gelegen is aan de andere zijde van het pand aan de zijde van de Honda Dealer. Waardoor er geen vermenging ontstaat tussen de school en de bedrijven. Deze school is enkele jaren geleden opgericht door Bill Clinton. De eerste school heeft zich gevestigd in New York, de tweede school in Berlijn en binnen ons pand, de eerste school in Nederland. Het is de bedoeling dat deze school eind van dit jaar wordt geopend door minister Janneke Marlene (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs.
  • Fitness: Momenteel is er serieuze interesse vanuit een landelijke fitness organisatie met meerdere vestigingen in Nederland en het buitenland. Het is de bedoeling dat zij de begane grond ter plaatse van het Atrium zullen gaan betrekken. Zij krijgen een eigen entree aan de Zeverijnstraat.
  • Fysiotherapie: Vanaf 1 september a.s. zal links van de receptie Fysiotherapeut Krotje zich gaan vestigen met ca. 6 medewerkers. Dit is een bedrijf welke momenteel op meerdere locaties binnen Hilversum zit. Deze worden samengevoegd aan de Zeverijnstraat.

Optimaliseren pand

Momenteel wordt het pand door Ronald Stam opgeknapt. Dit geeft ongetwijfeld enige overlast. Indien u hier ernstige hinder van ondervindt vernemen wij dat graag. Dan zullen wij hier rekening mee houden. Woensdag is schoonmaakdag voor Ronald. Dan worden o.a. de toiletten gereinigd, de prullenbakken geleegd en de gangen gezogen. Inmiddels is er bij de voordeur een asbak geplaatst zodat het schoon blijft bij de voordeur, aangezien dit de entree en visitekaartje van het HBC is. Het is gebleken dat er behoefte is aan een luifel bij de voordeur. Hier wordt aan gewerkt. Het HBC is een gemeentelijk monument, ontworpen door Dudok (architect) zodat voor iedere wijziging aan de buitenzijde van het pand een bouwvergunning vereist is.

Tweede week van maart zal er vooruitlopend op invulling van de rest van het pand, een gevel aanpassing komen aan de Zeverijnstraat, zoals deze op de artist impression (zie banner voorzijde pand) is weergegeven. Daarna zullen de stelconplaten aan de Zeverijnstraat worden vervangen door straatklinkers. Waarbij de parkeervoorziening verder wordt geoptimaliseerd.

Deurbel, toegangscontrolle en beveiling

Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding van een deurbel systeem. Het ligt in het voornemen dat iedere huurder via de kantoortelefoon gebeld kan worden, indien er bezoek voor de deur staat. Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereiding van een toegangscontrole systeem. Naar verwachting zal de traditionele sleutel komen te vervallen en deze zal vervangen worden door een Tec of pasje. Voorts zijn wij bezig met de ontwikkeling van een volledige beveiliging van het pand tot op kamerniveau. Het ligt in de doelstelling dat dit alles voor de zomer gerealiseerd is.

Afval

De prullenbakken worden iedere woensdag door Ronald geleegd. Indien er meer dan het gebruikelijke afval is, graag met Ronald of contact op nemen.

Keuken

De keuken zal op enig moment verplaatst worden zodat deze uit het zicht is van het trappenhuis en entree. Wij verzoeken u hierop zelf toe te zien dat de keuken netjes en schoon blijft.

Inbreng huurders HBC

Indien er behoefte is ten aanzien van een eigen inbreng van huurders binnen HBC om zaken te melden via de nieuwsbrief, laat ons dat dan weten. Dit kan op allerlei gebied zoals advies, verbeteringen of aandachtspunten. Indien er zaken zijn van algemeen belang kunnen deze ook via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.

Enquête

Bijgevoegd is een enquête. Vriendelijk verzoeken wij u deze in te vullen en ons te retourneren zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.