15 SEPTEMBER 2013

Nieuwsbrief

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het Hilversum Business Centre.

Nieuwe huurders
Vanaf deze zomer hebben wij Belle Gifts en Jacqueline Breedijk Coaching kunnen verwelkomen als nieuwe huurders binnen het HBC.

Vertrek huurders
Dutch Moving Billboards: deze werd te groot en wilde meer ruimte huren. Het kwam erop neer dat zij een hele verdieping wilde huren. Aangezien het HBC alle zittende huurders wilde blijven faciliteren hebben wij aangeven dat dit niet mogelijk was. DMB heeft er toen voor gekozen op een andere locatie een pand te huren. Groot genoeg van DMB alleen.
Actiepagina.nl: Deze is voor miljoenen overgenomen door het Amerikaans beursgenoteerde bedrijf Whale Shark (e.e.a kunt u via Google nalezen). Voorwaarde in deze transactie voor de Amerikanen was wel, dat het kantoor van Actiepagina.nl zou verhuizen naar de Zuidas in Amsterdam. Met tegenzin heeft Maurice Buys, directeur van Actiepagina.nl het HBC verlaten. Want in het Hilversum Business Centre liggen de wortels van het succes van zijn onderneming. Beide bedrijven hebben vanwege succes het HBC moeten verlaten.

Vernieuwen website
Via de website kunt u bij de “bedrijven binnen HBC” op de hoogte blijven ten aanzien van zittende en nieuwe bedrijven binnen het Hilversum Business Centre. Tijdens de vorige nieuwsbrief hadden zich reeds15 bedrijven gevestigd binnen het HBC. Inmiddels zijn dit er 26.
Momenteel wordt er gewerkt aan het vernieuwen van de website zodat deze voldoet aan de laatste eisen en trends. Deze zal over niet al te lange tijd LIFE gaan.
Graag maken wij U ook attent dat HBC nu ook een Facebook pagina heeft,die nu nog wel verdere invulling nodig heeft. Een LIKE van uw zijde wordt zeer gewaardeerd.

Samenwerking
Momenteel lopen er gesprekken ten aanzien van samenwerking tussen de diverse bedrijven binnen ons complex, t.w.: Staples, Fit For Free, Sportrevalidatie Hilversum en City Box. Het is de doelstelling dat huurders binnen het HBC voor gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van de diensten van deze bedrijven en dat er onderlinge synergie ontstaat tussen de bedrijven binnen het HBC.

Optimaliseren pand
Receptie, toiletten en verkeersruimten: een van de toekomstige plannen is het aanpassen van de receptie en alle toiletten en verkeersruimten. Dit is een langer termijn traject wat in fasen zal worden uitgevoerd.
Televisie bij de receptie: bij de entree is inmiddels een TV geïnstalleerd voor wachtende bezoekers.
Asbakken: rond het pand zijn asbakken in de grond geplaatst om de zwerfpeuken tot een minimum te beperken en om vaste rookplekken te creëren zodat huurders en klanten niet eerst door een rookwolk de entree van het HBC hoeven te betreden.
Handdrogers herentoilet: vanwege hygiëne, milieu en gemak is er voor gekozen een test te doen met handdrogers op het herentoilet. Deze zal komende maand geplaatst worden. Graag vernemen wij hoe de ervaring hiervan zijn. Bij succes zal deze uiteraard ook op het damestoilet worden geplaatst.
Keukens: alle keukens binnen het HBC zijn inmiddels vernieuwd. Wij verzoeken u hierop zelf toe te zien dat de keuken netjes en schoon blijven.
Deurbel, toegangscontrole en beveiliging: momenteel is er een moderne deurbel, toegangscontrole en beveiligingssysteem aanwezig.
Schilderwerk: afgelopen jaar is het pand volledig geschilderd. Het schilderwerk is nu volledig gereed waardoor het pand een frisse indruk maakt ,waarbij het pand weer in de originele kleuren is teruggebracht.
Verlichting: de verlichting van het pand aan de buitenzijde waartoe eind vorig jaar een aanzet is gegeven wordt nog vóór deze winter afgerond. Zodat het pand ’s avonds bij schemer en nacht, een veilige omgeving vormt.
Nieuwe containerruimte: voor afval wordt nu gebruik gemaakt van de containerruimte naast de entree van Fit For Free. De containers in deze ruimte worden op korte termijn verplaatst. Nog voor de winter wordt er een nieuwe container ruimte gerealiseerd. Deze zal gesitueerd worden in de nis naast tussen het HBC en City Box.
Huidige containerruimte: deze wordt momenteel opgeknapt en gereed gemaakt voor verhuur. Het ROC en Fit For Free hebben inmiddels al hun interesse kenbaar gemaakt.

HBC meeting / borrel
Inmiddels hebben er al enkele borrels, met grote opkomst, plaatsgevonden. Komende borrel is vrijdag 20 september a.s. om 15.00 u. in de vergaderruimte van NedVast (2e verdieping kamer eind van de gang). Wij zullen, net zo als de vorige keer, voor de nodige (fris) drank(en) en versnaperingen zorg dragen en hopen dat u kunt komen. Zet deze datum alvast maar in uw agenda.

Inbreng al huurder HBC
Indien er behoefte is ten aanzien van een eigen inbreng als huurder van het HBC om zaken te melden kan dat altijd via info@hilversumbusinesscentre.nl. Dit kan op allerlei gebied zoals advies, verbeteringen of aandachtspunten. Indien er zaken zijn van algemeen belang kunnen deze ook via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.

Met vriendelijke groet,

Namens Hilversum Business Centre

Roel Mühlstaff en Hans Boonstra