NOODGEVALLEN

In levensbedreigende situaties bel je natuurlijk 1-1-2. Bij hartstilstand is in het Hilversum Business Center, een defibrillator aanwezig, welke zich bevindt in de ruimte van Sportrevalidatie Hilversum. Binnen het HBC zijn er diverse BHVérs (Bedrijf Hulp Verleners) aanwezig, t.w.: Ronald Stam of personeel van Sportrevalidatie Hilversum.